LES MILLS : BODY COMBAT

Description

เป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ที่ใช้ท่าพื้นฐานของการต่อสู้หลายๆ ชนิด ทั้งมวยไทย คาราเต้ ไทชิ หรือชิกง มาปรับให้กลายเป็นท่าเต้นสนุกๆที่เข้ากับจังหวะเสียงเพลง เป็นการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

Benefit

ช่วยให้หัวใจแข็งแรง การสูบฉีดโลหิตดีขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อและระบบการหายใจแข็งแรงขึ้น