ELASTIC

Description

เป็นคลาสการออกกำลังกายที่ใช้ยางยืดประกอบเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นการพัฒนาความแข็งแกร่งความแข็งแรงมากขึ้นของกล้ามเนื้อ

Benefit

ช่วยลดน้ำหนัก ทำให้รูปร่างมีสัดส่วน ช่วยหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ