LESMLLS BODYPUMP

Description

การออกกำลังกายโดยการฝึกด้วยน้ำหนัก ประกอบกับจังหวะเพลงที่สนุกสนาน ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหญิงและชายที่ต้องการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

Benefit

ช่วยสร้างความแข็งแรง ความทนทาน ของกล้ามเนื้อ และพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต