Lake View Sport Club

News & Promotion

ยินดีต้องรับสู่ข่าวสารและโปรโมชั่นของเลควิวสปอร์ตคลับ ที่จะทำให้คุณทันทุกข่าวสาร

ข่าวสารและโปรโมชั่น

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน มอบพัดลมไอน้ำและวิทยุสื่อสาร สนับสนุนศูนย์พักคอยเขตประเวศ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19

คุณปรียาวัฒน์ ยอดดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 และคุณสนิท หอมจันทร์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปนัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วันมอบพัดลมไอน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 10 เครื่อง สำหรับช่วยบรรเทาความร้อน ให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น และวิทยุสื่อสารคุณภาพสูงจำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการสื่อสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตประเวศ โดยมีคุณวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตประเวศ กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตประเวศและอาสาสมัครจิตอาสาทุกท่านที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และ ขอให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว  ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตประเวศ (อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน)


กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมสู้ภัยโควิด -19

คุณปรียาวัฒน์ ยอดดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 และคุณสนิท หอมจันทร์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปนัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ เป็นตัวแทนกลุ่ม บริษัทนัมเบอร์วัน มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ  PPE (Personal Protective Equipment) ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร สู้ภัยโควิด -19 โดยกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และ ขอให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว  ณ โรงพยาบาลสิรินธร


กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สิรินธร โดยมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย อร่อย หลากหลายเมนู จากร้านดัง ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2

คุณปรียาวัฒน์ ยอดดี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปตลาดนัมเบอร์วัน ราม2  และคุณสนิท หอมจันทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปนัมเบอร์วัน อพาร์ทเมนท์ พร้อมทีมผู้บริหาร กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วัน ร่วมมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย อร่อย หลากหลายเมนู  จากร้านดัง ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคัดกรองผู้ป่วย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 โดยมีคุณธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิรินธร


กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน มอบเงินบริจาค 500,000 บาท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สิรินธร ร่วมสู้ภัยโควิด -19

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ร่วมสู้ภัยโควิด -19 โดยคุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 บางนา กม.8 และคุณสุธรรม สุวรรณนภาศรี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวล

ลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพย่านบางนา พร้อมผู้บริหาร มอบเงินบริจาค 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร โดยมีคุณนัฐจิราพร แดงเอียด (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผุ้ป่วยโควิด -19 โดยกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และ ขอให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว ณ โรงพยาบาลสิรินธร


© Copyright 2018 Lakeviewsportsclub. All rights reserved. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล