Have you exercised for yourself yet?
We can help you.

FITT for Kids Program

โปรแกรมเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กประถมวัย เพื่อการลดไขมันส่วนเกิน และการพัฒนาพื้นฐานการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ เหมาะสม ตามวัย

Flexibility Program

โปรแกรมพัฒนาความอ่อนตัว และความยืดหยุ่นของข้อต่อ ลดสภาวะข้อติด ไหล่ติด

Fat Burn Program

โปรแกรมเผาผลาญไขมัน ลดน้ำหนัก เพื่อการเสริมสร้างรูปร่างและบุคลิกภาพที่ดี

Muay thai Program

โปรแกรมฝึกทักษะศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย และช่วยลดไขมันส่วนเกิน

Cardio Program

โปรแกรมพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี

Weight loss Program

โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้เหมาะสมในแต่ละวัย

Body building Program

โปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อความแข็งแรง และความทรงพลังของร่ายกาย

Firm muscle Program

โปรแกรมสร้างและกระชับกล้ามเนื้อ เพื่อการเสริมสร้างบุคคิกภาพ

NUI

AEKKALUCK PETSENA

ดูรายละเอียด

BANK

KOMDATE JAIUN

ดูรายละเอียด

RAK

SUKON LUKBOON

ดูรายละเอียด

KWANG

BANJAWAN WONGHIKONG

ดูรายละเอียด

JOMJAM

PAPUSSORN JAMNAREE

ดูรายละเอียด
© Copyright 2018 Lakeviewsportsclub. All rights reserved. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล